ادامه کشمکش بر سر مالیات خانه های خالی

به گزارش وبلاگ دریا، مالیات بر خانه های خالی، بیش از یک سال از تصویب قانون، کماکان در کشمکش دو دستگاه مربوطه معطل اجراست؛ وزارت راه و شهرسازی می گوید از 2.3 میلیون خانه خالیِ شناسایی شده، یک میلیون و 170 هزار واحد مربوط به قانون سال 94 است و ربطی به قانون سال 99 ندارد، بنابراین باید مالیات آن اجرایی گردد؛ سازمان امور مالیاتی، اما می گوید با قانون نو، واحد های شناسایی شده قبلی قابل آنالیز و اعمال مالیات نیست، مسئولان وزارت راه مدعی هستند که سازمان امور مالیاتی زیرساخت لازم برای اجرای مالیات خانه های خالی را ندارد.

ادامه کشمکش بر سر مالیات خانه های خالی

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی اعلام نموده اطلاعات دو میلیون و 300 هزار واحد خالی از سکنه که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده به دلایلی همانند نادرست بودن کد های پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحد ها قبول ندارد؛ از آن طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام می نماید یک میلیون و 170 هزار واحد از این تعداد بر مبنای قانون سال 1394 است و حتی با فرض قبول نداشتن تعدادی که بعد از تصویب ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در آذرماه سال 1399 اضافه شده، مالیات یک میلیون و 170 هزار خانه خالی که طبق قانون سال 1394 بوده باید اجرایی گردد.

گره دارد کور می گردد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا خبر داده که فهرست نهایی خانه های خالی تا 17 دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارایه می گردد، اما به نظر می رسد ماجرا پیچیده تر از آن است که بتوان به اخذ مالیات خانه های خالی امیدوار بود. مهلت خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان، خاتمه آذرماه به اتمام رسیده، اما سازمان امور مالیاتی، اطلاعات 2.3 میلیون خانه خالی که به وسیله وزارت راه و شهرسازی ارایه شده را به دلایلی همانند نادرست بودن کد های پستی، مشخص نبودن ملک و مالک و مدت زمان خالی بودن واحد ها قبول ندارد.

ایراد دیگری که سازمان امور مالیاتی به واحد های شناسایی شده گرفته این است که 17 آذرماه 1400 در اختیار این سازمان قرار گرفته و به این علت که 15 روز زودتر از مهلت مشخص شده برای مردم ارسال شده است، نمی توان به این اطلاعات اکتفا کرد.

مجلس: وزارت راه مقصر است

از طرف دیگر ظاهرا مهدی طغیانی ـ عضو کمیسیون مالی مجلس ـ وزارت راه و شهرسازی را مقصر می داند و طبق گفته وی، کمیسیون مالی در سه مورد به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورت جلسه شد و جمع بندی در نهایت به اینجا رسید که وزارت راه شهرسازی در این موضوع مسئول است.

وی گفت: اطلاعات یک میلیون و 300 هزار خانه خالی که از آن صحبت می گردد، مربوط به قانون قبلی (مالیات برخانه های خالی) است و با توجه به قانون نو آن اطلاعات دیگر قابل آنالیز نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.

فقط مالکان 2400 خانه خالی باید مالیات بدهند!

هم چنین علی رستم پور ـ مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی ـ گفته است که طبق آخرین آمار سامانه ملی املاک و اسکان کشور 3779 واحد مسکونی خالی شناسایی شده که 2454 واحد آن کاربری مسکونی دارند و ما طبق قانون فقط از این تعداد می توانیم مالیات بگیریم.

وی با بیان اینکه 3700 واحد خالی به ما اعلام و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند، افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است. قوانین گذشته مالیاتی بر خانه های خالی بازدارنده نبود و همین علتی شد تا قانون نو مصوب گردد.

این مقام مسئول ادامه داد: مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد و هرگاه این دو قسمت مشخص گردد ما برگه های مالیاتی را صادر خواهیم کرد.

وزارت راه: اجرای خوداظهاری از ابتدای دی ماه به ما محول شده است

در این خصوص با پروانه اصلانی ـ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ـ صحبت کردیم که گفت: قبل از آن که ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در پنجم آذرماه 1399 تصویب گردد، طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی کرد که می بایست مشمول مالیات شوند.

این تعداد بعد از خوداظهاری افراد قبل از ابلاغ ماده 54 مکرر قانون مالیات ها به یک میلیون و 170 هزار واحد رسید. مالیات این واحد ها قطعی است و ربطی به آن تعداد که ما بعد از ماده 54 مکرر در آذرماه 1399 به وسیله سامانه املاک و اسکان شناسایی کردیم ندارد.

وی افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اخذ مالیات از خانه های گران قیمت که اخیرا به وسیله هیات دولت مصوب شد زمان اتمام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان خاتمه آذرماه امسال بود. یعنی ما تازه از ابتدای دی ماه مکلف شدیم خانه های خالی را بر اساس اطلاعات سکونتی و مالکیتی خوداظهاری و ارایه شده در سامانه (بر اساس ماده 54 مکرر) شناسایی کنیم و قبل از آن بر این مبنا وظیفه ای نداشتیم. اینکه ذکر می گردد با قانون نو، اطلاعاتی که بر اساس ماده 169 ارایه شده باطل است، صحیح نمی باشد و احکام ماده 169 مکرر پابرجاست و نمی گردد قانونی که مربوط به قبل بوده را اجرا نکرد.

اطلاعات سکونتی 60 میلیون نفر وجود دارد

اصلانی هم چنین درباره وظایفی که سازمان امور مالیاتی آن ها را از تکالیف وزارت راه و شهرسازی می داند گفت: سازمان امور مالیاتی به ما می گوید باید عرض معبر، متراژ و کد پستی را به ما بدهید؛ در حالی که هیچ جا قانون چنین وظیفه ای را بر عهده ما نگذاشته است و درهیچ یک از پایگاه داده های کشور وجود ندارد. این اطلاعات صرفا به وسیله خوداظهاری قابل احصا است که در بخش های بعدی اطلاعات خانه های خالی که بر مبنای قانون اخیر احصا می گردد به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر اطلاعات سکونتی 60 میلیون نفر را در اختیار داریم و سازمان امور مالیاتی از نظر محلی خبر دارد که این خانه ها برای چه کسانی است. به ما می گوید شما این اطلاعات را ارایه کنید؛ در صورتی که بسیاری از این موارد با خوداظهاری مشخص می گردد که همکاری کافی به وسیله هموطنان صورت نگرفته است.

وی تاکید نمود: با توجه به عدم همکاری افراد در معرفی شرایط سکونتی خود، بر اساس ماده 169 مکرر، قانون گذار این اختیار را به ما داده که بر مبنای تقاطع اطلاعاتی، اقدام به شناسایی واحد های خالی کنیم. ما هم اطلاعات خود را از دستگاه های مربوطه دریافت می کنیم. اگر این اطلاعات مخدوش یا ناقص است به وزارت راه و شهرسازی ارتباطی ندارد.

وزارت راه: سازمان امور مالیاتی زیرساخت لازم برای اجرای مالیات را ندارد

اصلانی با بیان این که روز دوشنبه جلسه ای با مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار و تمامی مباحث را با آن ها مرور کردیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچگونه قصوری در شناسایی واحد های خالی نداشته است. ما 19 فروردین سامانه املاک و اسکان را برای خوداظهاری افراد فعال کردیم. سپس در تاریخ مقرر دستورالعمل خوداظهاری را ارایه کردیم. به سایر تکالیف خود مثل آیین نامه ها و دستورالعمل ها نیز سر وقت عمل کردیم وهیچ قصوری متوجه ما نیست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم چنین گفت: سازمان امور مالیاتی مدعی است که فقط 3779 واحد به وسیله وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده که 2454 واحد آن خالی است. پس چرا نسبت به دریافت مالیات همین تعداد نیز اقدامی انجام نمی گردد؟ به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی ندارد.

منبع: فرارو

به "ادامه کشمکش بر سر مالیات خانه های خالی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ادامه کشمکش بر سر مالیات خانه های خالی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید